ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Každá schůze bude předem hlášena ve školním rozhlase!!

Parlamentní schůzky budou probíhat jednou měsíčně ve středu. Mimořádné schůze budou samozřejmě vyhlášeny. Schůze budou probíhat v místnosti SŽP (místnost před třídou IX. A).


Dne 29.5. 2019 od 14:00 hod., se bude konat 8. ZASEDÁNÍ ŠŽP. Scházejte se prosím před budovou 2. stupně od 13:50 hod.

Téma: viz níže

Jak zajistit větší komutativnost mezi školou (žáky a pedagogy) a parlamentem?

Školní žákovský parlament oznamuje, že vybranou společností, která obdrží peněžní částku ve výši 18 400 Kč se stává zařízení Záchytná stanice městské policie Sokolov, ranč Vránov u Sokolova. Adresa zařízení: ranč Vránov u Sokolova, Sokolov 356 01, okr. Sokolov