ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Každá schůze bude předem hlášena ve školním rozhlase!!

Parlamentní schůzky budou probíhat jednou měsíčně ve středu. Mimořádné schůze budou samozřejmě vyhlášeny. Scházet se budeme většinou ve vestibulu druhého stupně. 

Schůze budou probíhat v místnosti SŽP (místnost před třídou IX. A).


Datum příští schůze: 16. 1. 2019 od 14 hodin


Ve dnech 19. 11. až 23. 11. na naší škole probíhala již známá akce Barevný týden. Zúčastnili se všichni zaměstnanci, učitelé a hlavně žáci.

Dne 28. 11. 2018 proběhne schůze parlamentu. Scházet se budeme před budovou 2. stupně od 14:00 hod. Zasedání proběhne v nové zasedací místnosti ŠŽP (Školního žákovského parlamentu), která se nachází před třídou IX. A .